Kallelse till årsmöte!!

Hej alla JBK:are!
Nu på tisdag den 5 juni kl.18:30 har vi årsmöte i bowling city!
Hoppas så många som möjligt kan närvara! /Styrelsen