Kontakt

Ordförande:

Caroline Rydell

Mail: caroline.rydell@jbkbowling.se
Mobil: 0706-098695

 

Sekreterare:

Angelica Borgström

 

Kassör:

Ulf Rosander

 

Ledarmot:

Nicklas Kylberg
Ivan Högstedt
Nils Nettermark